Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

CÔNG ĐOÀN VỚI NHIỆM VỤ THÚC ĐẨY CHUYÊN MÔN

14/01/2022
04:57:00
59

CÔNG ĐOÀN VỚI NHIỆM VỤ THÚC ĐẨY CHUYÊN MÔN

Công đoàn trường THCS THPT Bắc Sơn gồm 06 tổ công đoàn gắn với các tổ chuyên môn của nhà trường với tổng số 45 đoàn viên công đoàn. Đội ngũ CB - GV công đoàn viên trình độ chuyên môn cao gồm: 12 thạc . Đội ngũ CB - GV đoàn kết, giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, tận tâm với công tác giáo dục vùng cao. thể nói, trong suốt hành trình xây dựng trưởng thành của nhà trường, thì Công đoàn nhà trường đã khẳng định sự phát triển vững chắcnhiều lĩnh vực, thể hiện vai trò một tổ chức đoàn thể quan trọng trong nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng các cấp, triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT - TW của Ban thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CB quản giáo dục, cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của một trường đóng trên địa bàn vùng núi, Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hướng các hoạt động của Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định. Từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo với mục tiêuĐổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên lao động sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước”. Những chương trình hành động của công đoàn trường tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ viên chức góp phần xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động; giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn viên công đoàn nhận thức đúng đắn về hội, thách thức, khó khăn trong điều kiện hiện nay để tiếp tục đóng góp xây dựng phát triển nhà trường; động viên khuyến khích xây dựng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản .

Để hoạt động công đoàn thực sự đi vào chất lượng, Công đoàn trường THCS THPT Bắc Sơn đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong phối hợp chặt chẽ, gắn với chuyên môn. Với ý thức cùng với chuyên môn thúc đẩy chất lượng giảng dạy, nâng cao hiệu quả đào tạo đã giúp hoạt động Công đoàn ngày càng phù hợp với môi trường giáo dụcvùng cao với những đặc thù riêng. Công đoàn trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong công đoàn viên, trọng tâm phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong tràoGiỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... gắn các phong trào này với các cuộc vận động lớn của ngành do cấp uỷ Đảng, chính quyền phát độngDân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Hai khôngvới 4 nội dung; cuộc vận độngMỗi thầy giáo một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo”... Công đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tưởng cho đoàn viên công đoàn.

Công đoàn nhà trường những hoạt động cụ thể động viên CB-GV phát huy tinh thần tự chủ trong công việc học tập tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục toàn diện.

Từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm:

- Hoạt động công đoàn phải bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của nhà trường từng năm học để phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp, tổ chức đăng các phong trào thi đua, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Công đoàn phải thường xuyên đổi mới tổ chức phương thức hoạt động với nhiều hình thức phong phú màu sắc riêng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của tập thể công đoàn viên.

- Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, từ Ban Chấp hành đến các tổ công đoàn; các cán bộ công đoàn phải phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phương pháp hoạt động công đoàn trách nhiệm với công việc, được CB - GV đoàn viên công đoàn trong trường tín nhiệm.

Để tổ chức công đoàn điều kiện tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp thiết thực hơn của mình trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn tại một môi trường vùng sau vùng xa rất cần sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền của Công đoàn cấp trên.

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, tôi tin tưởng rằng: chính sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn các đoàn thể chính trị, hoạt động công đoàn trường THCS THPT Bắc Sơn nhất định sẽ còn gặt hái nhiều thành công.

Phó chủ tịch Công đoàn sở

Đoàn Anh Tuấn

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

TRƯỜNG THCS và THPT Bắc Sơn

Địa chỉ: Xã Thanh Hóa - Huyện Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình 

Email: pt2-3_bacson@quangbinh.edu.vn